top of page

Tillatelse til å bruke frekvenser
Norske frekvensressurser forvaltes av Nkom. Frekvenser kan ikke tas i bruk i Norge uten at Nkom eller Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har gitt tillatelse til dette. 

Vi Wenma hjelper dere med søknad

Norges største på radiokommunikasjon

Wenma er ledende på radiokommunikasjon i Norge, dette sikrer våre kunder pålitelige produkter som fungerer i alle kritiske samfunnssituasjoner.

Vi leverer løsninger for store og små kunder i bedriftsmarkedet.

Profesjonell/Privat Mobil Radio (PMR)

Profesjonell/Privat Mobil Radio (PMR) er samband som ofte brukes mellom to brukere, men det kan også brukes til å gi beskjeder til mange samtidig. Slikt samband blir også omtalt som Walkie Talkie. Du må ha tillatelse fra Nkom for å bruke PMR-radio.

Hva er PMR?

PMR brukes for å dekke mange ulike sambandsbehov. I tillegg til tale så kan du med dagens moderne radioer få mange andre tilleggstjenester. Radioene kan ha innebygd GPS, mulighet til utsending av alarmer og ha innebygd ulike detektorer. Mange firmaer bruker PMR som en del av HMS sikringen. PMR kan brukes som backup for andre kommunikasjonsløsninger. 

Hvem kan bruke PMR?

PMR er for private og profesjonelle aktører, og benyttes ofte innenfor industri, transport, beredskap, bygg og anlegg. 

Hvilke frekvensområder brukes til PMR?

Vi skiller mellom VHF (Very High Frequency) og UHF (Ultra High Frequency).

VHF: 68,0-87,4  MHz og 138,0-174,0 MHz

 

 

UHF: 406,2-470,0 MHz

Ofte brukes VHF der en ønsker større rekkevidde og UHF på for eksempel en byggeplass. For å velge den beste løsningen anbefaler vi å ta kontakt med oss vi har god kunnskap om valg av utstyr. vi vil også kunne hjelpe med testing og utprøving

Får jeg PMR-frekvensen for meg selv?

Frekvenser til bruk for PMR tildeles på delt basis. Det er derfor ikke uvanlig at flere tillatelser deler samme frekvensområde innenfor samme geografiske området, og medfører at andre brukere kan høre hva som sies. Normal radioprosedyre er å lytte før en aktiverer radiosenderen og begynner å snakke, slik at en ikke forstyrrer andre som er i gang med å formidle beskjeder.

Frekvenser til fribruk

Det finnes noen frekvenser som er tillatt benyttet til mobil radiokommunikasjon gjennom fribruksforskriften. Dette gjelder blant annet frekvenser for PMR 446, KDR 444 og PR27 (Walkie Talkie). I fribruksforskriften er det spesifisert hvilke frekvenser dette er og hvilke betingelser som må være oppfylt. Det er spesifikke krav til radioer for disse frekvensene, og vanlige PMR-radioer kan ikke benyttes.

Hva koster PMR-tillatelse?

Det skal betales en årlig avgift (sektoravgift) for PMR-tillatelse. Prisen for 2021 er 780 kroner per basestasjon og 270 kroner per radio.

Tillatelser utstedt mellom 1. januar og 30. juni faktureres med sektoravgift for hele kalenderåret. Blir PMR-tillatelser utstedt etter 1. juli, faktureres det halv sektoravgift.

Jaktradio

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har frekvenstillatelse fra Nkom for bruk av kanaler i VHF-båndet. Disse kanalene inngår i det NJFF kaller jaktradio. Det kreves tillatelse fra NJFF før disse kanalene kan brukes.

For mer informasjon om jaktradio, ta kontakt med NJFF, tlf. 66 79 22 00.

Informasjon om jaktradio finner du på NJFFs hjemmeside.

Sikringsradioen

Sikringsradioen AS har frekvenstillatelse fra Nkom for bruk av kanaler i UHF/VHF-båndene. Det kreves tillatelse fra Sikringsradioen AS før disse kanalene kan brukes.

Informasjon om sikringsradio finner du på Sikringsradioens hjemmeside.

bottom of page