top of page

Vi hjelper vår kunder til å lykkes

Gruppebilde 1-4.jpg

Visjon

VI skal levere kortreiste, presise og attraktive løsninger som gir kundene ROI og fortrinn i eget marked. Vi skal i løpet av denne strategiperioden forsterke vår posisjon som toneangivende leverandør i SMB markedet på telekom, intercom og IT. Vi skal sammen med Mobit bygge en tydeligere profil der vi vokser på merkevarekjennskap og relevante assosiasjoner.

Misjon

En utfordrende, forutsigbar og inspirerende virksomhet for ansatte, eiere og samarbeidspartnere som har til hensikt å dekke et behov i markedet og skape en merverdi til de involverte. Vi skal fremstå som en kompetent, profesjonell og verdiøkende samarbeidspartner. Vi skal planlegge og styre virksomheten på en slik måte at vi også utvikler eiernes verdier, fremstår som en attraktiv arbeidsplass og en ønsket samarbeidspartner for våre kunder.

Fotograf Heidi Marie Gøperød-1132.jpg
14TEMWenma+Elektronikk+A-S+.jpg

Om oss

Wenma ble etablert 10. mai 1975 og er en av landets eldste leverandør av kommunikasjonsløsninger til næringslivet på Østlandet.

Wenma er i dag en breddeleverandør av tjenester og produkter innen kommunikasjon og it. Våre erfarne ansatte har høy kompetanse innen sine fagfelt og strekker seg langt for å gjøre hverdagen så enkel som overhode mulig for kundene. «Kortreist service» er et begrep vi etterstreber. Vi skal levere raskt og presist i tillegg til å kjenne våre kunders behov og hvilke løsninger de til enhver tid besitter.

Vi bygger langsiktige kunderelasjoner gjennom å kombinere et høyt servicenivå noe som gir kunden klare, forretningsmessige fordeler.

Vi er oppriktige og engasjerte, og skaper en win-win situasjon mellom deg som kunde og oss som leverandør.

Contact
moderne arbeidsområde

Verdier

Profesjonell

Wenma skal vi fremstå som profesjonelle i alt vi gjør. Vi skal være forretningsorienterte og aktive problemløsere

for våre kunder og medarbeidere

.

Personlig

Vi skal være best på personlige relasjoner og skal være til å stole på.

Prestasjonsorientert 

For å vokse må vi vinne markedsandeler. Opplever kunden at vi presterer vil vi også prestere i markedet.

Vi må derfor stimulere hverandre til å søke ny kunnskap og samarbeide for å vinne flere kunder.

bottom of page