top of page
Nødnett.jpg

Nødnett (radionett) ... Nødnett er et digitalt kommunikasjonssystem for politi, brannvesen, helsevesen og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar i Norge.

Nødnett 

Nødnett gjør det mulig for samfunnets hjelpere å kommunisere med hverandre akkurat der den nødstilte er og trenger hjelp. Ved hjelp av Nødnett kan de finne hverandre, og etablere felles situasjonsforståelse. På denne måten har Nødnett en sentral samvirkeeffekt 

fna_290519_0623 (1).jpg
mpx600_2 PNG.png

Bærbar Motorola MXP600 Nødnett Tetra Terminal 350-470MHz

Nødnett er et nasjonalt, digitalt samband for politi, brann- og helsetjeneste, samt andre aktører med nød- og beredskapsansvar. Nødnett gir sikker kommunikasjon både internt og på tvers av organisasjonene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eier, drifter og forvalter Nødnett på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Nødnetts kjernefunksjonalitet er sikker, robust og rask oppkopling av tale i forhåndsdefinerte talegrupper. 

Utbyggingen av Nødnett er blant de største investeringene i samfunnssikkerhet i Norge noensinne og representerer en betydelig heving av beredskapen.

Din organisasjon må oppfylle kriteriene

Nødetatene omtales gjerne som kjernebrukerne av Nødnett. Flere brukere, både på organisasjon- og individnivå, gir nye muligheter til informasjonsdeling og økt samarbeid på tvers.

Virksomheter som inngår i minst ett av følgende områder kan søke DSB om å få bli bruker av Nødnett:

  • Aktør som samarbeider tett med nødetatene

  • Virksomhet som er eier eller operatør av kritisk infrastruktur

  • Virksomhet som har ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner

  • Virksomhet som er utøver av viktige samfunnstjenester

  • Statlig eller kommunal virksomhet som har et definert ansvar innen beredskap

Vi i Wenma leverer Motorola nødnett terminaler og tilbehør.

Telefon

99 28 60 00

Email 

bottom of page