top of page

Nå kan du leie radiokommunikasjon fra Wenma 

fal-2590_edited.jpg
805901_550ff5bd7c9942de93673ee3a14d5997_mv2.webp

Anskaff det utstyret som er nødvendig i virksomhetens daglige drift og som er med på å skape merverdi

Nordea Finance 

Med leieavtale fra Nordea Finance vil din virksomhet disponerer utstyr mot å betale leie over et avtalt tidsrom, vanligvis fra 2 til 3 år, avhengig av type utstyr og hva du ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Leieavtale

Det kan ofte være vanskelig å finne plass til store innkjøp på ordinære budsjett. En leieavtale løser utfordringen! Med en leieavtale vil du alltid ha oppdatert utstyr i tillegg til at det er enkelt å oppskalere. Flytt kostnadene til bedriften fra investering til et forutsigbart driftsbudsjett. 

Ønsker dere mer informasjon om hva vi kan tilby, så ta kontakt med oss.

Nordea Finance 

Nordea Finance er spesialister og markedsledende på utstyrsfinansiering med inngående kunnskap om utstyr og bransjer, som forsterkes via deres lokale tilstedeværelse og samarbeid med ledende leverandører.

Du får rask og fleksibel kundebehandling og Nordea Finance tilbyr konkurransedyktige priser med gunstige forsikringsordninger. I tillegg har de gode digitale løsninger som gir deg full oversikt over ditt kundeengasjement.

Noen fordeler med en leieavtale hos Nordea Finance er:

 • Inntil 100% finansiering

 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål.

 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet.

 • Enklere budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet.

 • Størreskattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leiekostnadene i leieperioden.

 • Finansiell spredning.

 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse.

 • Leien kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger.

 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening.

 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.

 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr.

bottom of page