top of page
Nødnett.jpg

Nødnett (radionett) ... Nødnett er et digitalt kommunikasjonssystem for politi, brannvesen, helsevesen og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar i Norge.

Nødnett 

Telefon

99 28 60 00

E-post

bottom of page