top of page

Leasing gjør det enkelt å anskaffe de fleste drifts- og anleggsmidler til bruk i bransjer som transport, bygg- og anlegg, landbruk, kontor og data, industri og annen næringsvirksomhet.

Denne finansieringsformen gir bedriften større handlefrihet, uten å gå utover bedriftens kassekreditt eller annen kapital. Leasing gir bedriften forutsigbare kostander hver måned.

Vi i Wenma er spesialister på radiokommunikasjon og har et tett samarbeide med Nordea Finance. Du får rask og fleksibel kundebehandling og Nordea Finance tilbyr konkurransedyktige priser. Med leieavtale fra Nordea Finance vil din virksomhet disponerer utstyr mot å betale leie over et avtalt tidsrom, vanligvis fra 2 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva du ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Pakke med 6 stk. Motorola EVX-S24 med hodesett  og laderack for 6 stk. radioer. Til denne pakken har også valgt å ta med en tilkallingsboks.

Leieavtale

24 mnd. terminbeløp kr.1071,-

36 mnd. terminbeløp kr. 740,

Fakturagebyr pr. mnd. 60,-

Alle priser er eks. mva.

Noen fordeler med en leieavtale hos Nordea Finance er:

 • Inntil 100% finansiering

 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål.

 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet.

 • Enklere budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet.

 • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leiekostnadene i leieperioden.

 • Finansiell spredning.

 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse.

 • Leien kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger.

 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening.

 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.

 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr.

Kontakt oss så skal vi sammen finne frem til den beste løsningen for din bedrift

Hermann.webp

Hermann Trolsrud

Senior Bedriftsrådgiver

Magnus.jpg

Magnus Sveen Hidle

Rådgiver/teknikker

Anders.jpg

Anders Johansen

Bedriftsrådgiver

bottom of page